Anunt achizitie servicii de publicitate-125431


ue-2

Investeşte în oameni !

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Titlu : Bancomate de joburi în mediul rural

Contract: POSDRU 135/5.2/S/125431

Anunț/Solicitare ofertă de preț

 

Asociatia Dezvoltarea Capitalului Uman, cu sediul în Sebeș-Lancrăm, Strada Veche, Nr.18, județul Alba, Partener în cadrul proiectului Bancomate de joburi în mediul rural “, ID POSDRU 125431, intenționează să atribuie un Contract de achiziție de servicii de publicitate în presa scrisă, constând în 10 Anunțuri/Communicate de presă, ce trebuie publicate în perioada februarie 2015- septembrie 2015, prin aplicarea „Procedurii de achiziție“ prevazuta de prevederile Orinului 1120/2013 al Ministerului Afacerilor Europene.

Serviciile solicitate sunt următoarele:

Modul machete: 18X12,2 cm, color, publicată în pagina editorială/pagină publicitară//mica publicitate;

Număr machete: 10(Anunțurile/Comunicatele vor fi publicate în perioada februarie-septembrie 2015);

Fiecare machetă va conține câte un Anunț/Comunicat de presă legat de activitățile și rezultatele proiectului Bancomate de joburi în mediul rural “;

Caracteristici ale publicației/publicațiilor vizate: ziar cotidian cu aparitie in regiunile Nord-Vest și Centru, judetele Alba Bihor Bistriţa-Năsăud Braşov Cluj Harghita Maramureş Mureş Covasna Sălaj Satu Mare Sibiu;

Publicațiile care vor fi selectate nu trebuie să prejudicieze imaginea beneficiarului(ex. Publicații tabloid);

Livrare: Beneficiarul va primi câte un exemplar din numărul ediției PRINT în care va fi publicat Anunțul/Comunicatul;

Termene pentru prestarea serviciilor:

Beneficiarul va întocmi câte o Comandă fermă pentru publicarea fiecărui Anunț/Comunicat cu 24 de ore înainte de data publicării propriu-zise;

Ofertantul va realiza serviciile de publicitate(publicarea Anunțului/Comunicatului) în termen de 24 de ore de la data primirii Comenzii ferme de la Beneficiar.

Detalii privind ofertele:

-limba de redactare a ofertelor: ROMÂNĂ

termenul de valabilitate a ofertelor: 29 septembrie 2015

exprimarea prețului ofertei: în LEI, fără TVA

termen limită pentru depunerea ofertelor: 20 februarie 2015

Criteriul pentru alegerea ofertei câștigătoare: PREȚUL CEL MAI MIC

Notă: prețul contractului de achiziție rămâne neschimbat pe toată durata(februarie-septembrie 2015)

Transmiterea ofertei: Oferta poate fi transmisă postal, la adresa Asociatiei Dezvoltarea Capitalului Uman: Alba Iulia, Strada Regina Maria, Nr.2A, județul Alba, telefon/fax 0358-566826; electronic, pe adresa de email: asociatiadcu@yahoo.com

Detalii suplimentare pot fi obținute telefonic sau în scris. Persoană de contact: Aurel Suciu

 

Reprezentant legal,

Președinte Suciu Aurel

Descarcare solicitare oferta de pret