Anunt achizitie servicii de publicitate-ARO


ue-2

Investeşte în oameni !

PROIECT cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Titlu : ARO – Acces Rapid la Ocupare

Contract: POSDRU 135/5.2/S/134193

 

Anunț/Solicitare ofertă de preț

 

Asociatia Dezvoltarea Capitalului Uman, cu sediul în Sebeș-Lancrăm, Strada Veche, Nr.18, județul Alba, Partener în cadrul proiectului „ARO-Acces Rapid la Ocupare“, ID POSDRU 134193, intenționează să atribuie un Contract de achiziție de servicii de publicitate în presa scrisă, constând în 10 Anunțuri/Communicate de presă, ce trebuie publicate în perioada februarie 2015- septembrie 2015, prin aplicarea „Procedurii de achiziție“ prevazuta de prevederile Orinului 1120/2013 al Ministerului Afacerilor Europene.

Serviciile solicitate sunt următoarele:

Modul machete: 18X12,2 cm, color, publicată în pagina editorială/pagină publicitară//mica publicitate;

Număr machete: 10(Anunțurile/Comunicatele vor fi publicate în perioada februarie-septembrie 2015);

Fiecare machetă va conține câte un Anunț/Comunicat de presă legat de activitățile și rezultatele proiectului „ARO-Acces Rapid la Ocupare“;

Caracteristici ale publicației/publicațiilor vizate: ziar cotidian cu aparitie in regiunile Nord-Vest și Centru, judetele Alba Bihor Bistriţa-Năsăud Braşov Cluj Harghita Maramureş Mureş Covasna Sălaj Satu Mare Sibiu;

Publicațiile care vor fi selectate nu trebuie să prejudicieze imaginea beneficiarului(ex. Publicații tabloid);

Livrare: Beneficiarul va primi câte un exemplar din numărul ediției PRINT în care va fi publicat Anunțul/Comunicatul;

Termene pentru prestarea serviciilor:

Beneficiarul va întocmi câte o Comandă fermă pentru publicarea fiecărui Anunț/Comunicat cu 24 de ore înainte de data publicării propriu-zise;

Ofertantul va realiza serviciile de publicitate(publicarea Anunțului/Comunicatului) în termen de 24 de ore de la data primirii Comenzii ferme de la Beneficiar.

Detalii privind ofertele:

-limba de redactare a ofertelor: ROMÂNĂ

termenul de valabilitate a ofertelor: 29 septembrie 2015

exprimarea prețului ofertei: în LEI, fără TVA

termen limită pentru depunerea ofertelor: 20 februarie 2015

Criteriul pentru alegerea ofertei câștigătoare: PREȚUL CEL MAI MIC

Notă: prețul contractului de achiziție rămâne neschimbat pe toată durata(februarie-septembrie 2015)

Transmiterea ofertei: Oferta poate fi transmisă postal, la adresa Asociatiei Dezvoltarea Capitalului Uman: Alba Iulia, Strada Regina Maria, Nr.2A, județul Alba, telefon/fax 0358-566826; electronic, pe adresa de email: asociatiadcu@yahoo.com

Detalii suplimentare pot fi obținute telefonic sau în scris. Persoană de contact: Aurel Suciu

 

Reprezentant legal,

Președinte Suciu Aurel

 

Descarcare solicitare oferta de pret