ARO-Acces Rapid la Ocupare


ue

 

 

Investeşte în oameni !

PROIECT cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Titlu: ARO – Acces Rapid la Ocupare

Contract: POSDRU 135/5.2/S/134193

 

 

TITLUL PROIECTULUI      ARO-ACCES RAPID LA OCUPARE

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare): Stiintele socio-umaniste in contextul evolutiei globalizate – dezvoltarea si implementarea programului de studii si cercetare postdoctorala

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare)            89/1.5/S/61104

Obiectiv general: Cresterea ocuparii persoanelor din mediul rural in Regiunile de dezvoltare Centru si Nord-Vest pornind de la dezideratul de a avea o forta de munca calificata si adaptata unei piete a muncii in continua schimbare.

OBS1. Dezvoltarea competentelor sociale si relationare si a spiritului antreprenorial pt 800 pers din mediul rural in reg.Nord Vest si Centru

OBS2. Formare profesionala si certificare in domenii non agricole pt 800 de pers din mediul rural al regiunilor Nord Vest si Centru, in vederea cresterii gradului de ocupare si promovarii mobilitatii ocupationale si geografice a fortei de munca din zonele rurale.

 

Conferinţa de lansare a proiectului ”ARO-Acces Rapid la Ocupare pe care ACADEMIA ROMÂNĂ – Filiala Cluj-Napoca îl derulează în parteneriat cu, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, SC RSC Consulting SRL , Asociaţia Dezvoltarea Capitalului Uman, SC Afacov Consulting Group SRL. A avut loc în data de 01.07.2014, Sala de Conferință a Hotelului Cetate, str. Unirii, nr.3, Alba Iulia, județul Alba , începând cu orele 11,00.

ID        Indicatori (Valoare)

Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate                                             800

Număr de participanţi la instruire – sustenabilitate zone rurale                                               270

Număr de participanţi FSE din mediul rural                                                                           800

Număr de participanţi FSE – femei                                                                                        400

Număr de presoane care beneficiază de consiliere/orientare – sustenabilitate zone rurale      800

Numărul participanţilor din zonele rurale                                                                               800

Numărul participanţilor din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistenţă                                                                                                                         450

Numărul participanţilor la campanii de informare şi conştientizare                                        800

Numărul participanţilor la programe de formare profesională                                                270

Numărul participanţilor la activităţi de evaluare a învăţării anterioare                                   530

Numărul participanţilor la programe de sprijin pentru membrii de familie dependenţi          0

 

ID        Indicatori (Valoare)

Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%)                      80

Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%), dintre care: femei                                                                                                                                        55

Ponderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul programelor integrate, care au obţinut un loc de muncă (%)                                                                                                       19

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau şi-au găsit un loc de muncă (%)                                     15

Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – sustenabilitate zone rurale                                                                                                            51

Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire – sustenabilitate zone rurale                                                                                                                                            0

Număr de participanţi la instruire certificaţi – sustenabilitate zone rurale                               216

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – sustenabilitate zone rurale                                0

 

Asociația DCU asigură certificarea de competențe profesionale pentru 140 de beneficiari în meseriile:

Dulgher tâmplar parchetar

Mașinist la mașini pentru terasamente

Zugrav tapetar ipsosar vopsitor

Operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri (drujbist)

Instalator instalașii tehnico – sanitare și de gaze

Mechanic auto

Ospătar (chelener) vânzător în unități de alimentație

Barman

Brutar

Cofetar patisier

Lucrător în comerț

Administrator în pensiune turistică

Cameristă

Operator introducere, validare și prelucrare date

Tranșator

Montator pereți și plafoane din gips carton

Gaterist la tăiat bușteni

Lucrător pensiune tursistică

Îngrijitor bătrâni la domiciliu

Asistent personal profesionist

 

Asociația DCU organizează cursuri de formare profesională pentru 45 de beneficiari în:

 

Competențe comune (antreprenoriale, limba engleză, IT) – 15 beneficiari

Lucrător în comerț (360 ore)- 30 beneficiari