Despre Noi


DESPRE NOI

Asociaţia Dezvoltarea Capitalului Uman acţionează ca un catalizator al dezvoltării de parteneriate solide între actorii care acţionează la nivel regional, inter-regional, naţional şi internaţional, cu scopul dezvoltării sustenabile prin implementarea de proiecte.

Ceea ce îşi propune Asociatia Dezvoltarea Capitalului Uman este ca prin proiectele întreprinse să crească interesul şi capaciatea mediului organizaţional de a accesa programele de finanţare nerambursabilă.

Asociatia Dezvoltarea Capitalului Uman funcţionează ca un intermediar între actorii societăţii civile, potenţialii beneficiari/parteneri în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi autorităţile responsabile cu gestionarea programelor de finanţare şi cu autorităţile publice în general, pentru o creştere a mediului social, economic, cultural, prin atragerea de fonduri nerambursabile care să susţină aceste demersuri.

Educaţia, ştiinţele, artele, tradiţiile şi cultura sunt principalele domenii de interes pe care Asociatia Dezvoltarea Capitalului Uman îşi concentreaza acţiunile, promovând schimbul de bune practici şi competenţe în managementul de proiect, dorind să devină un nucleu de tip think-tank al expertizei şi comunicării.

Desfăşurăm proiecte şi programe în scopul dezvoltării:

  • economiei sociale
  • educaţiei pe tot parcursul vieţii
  • învăţământului superior non-universitar
  • măsurilor active de ocupare
  • activităţilor agricole şi non-agricole în mediul rural
  • egalităţii de şanse
  • îmbătrânirii active
  • TIC
  • durabile
  • altor domenii de interes pentru asociaţie

 

În susţinerea acestor obiective, ne implicăm în activităţi de scriere şi implementare de proiecte cu finanţare nerambursabilă în calitate de solicitant, partener sau consultant, activităţi de informare, consiliere şi mediere, dar şi în organizarea de evenimente, campanii de informare şi conştientizare, conferinţe, expoziţii şi alte activităţi cu caracter cultural, social, ştiinţific etc. Un alt punct de interes în planul de activităţi al asociaţiei este cel de cercetare în domeniile mai sus menţionate, alături de programe de formare profesională continuă, de dezvoltare a mediului antreprenorial, organizând traininguri, workshopuri, sesiuni de informare şi instruire, grupuri de lucru şi lista continuă.

SERVICII SI AUTORIZARI

Asociatia Dezvoltarea Capitalului Uman furnizeaza servicii de informare si consiliere profesionala precum si servicii de mediere a muncii pe baza certificatelor de acreditare eliberate de ANOFM Bucuresti.

De asemenea oferim servicii de formare profesionala in urmatoarele programe de formare profesionale in care suntem autorizati de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari :

– Lucrator in comert

– Manager de proiect

– Competente antreprenoriale

-Comunicare in Limba engleza

-Competente informatice

-Lucrator comercial