Despre proiect


 

 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți 

O.S 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu: START UP SPRE VIITOR

Numar proiect: POCU 82/3/7/105868

 

 

 PARTENERIATUL PROIECTULUI:

Beneficiar proiect: Asociatia Dezvoltarea Capitalului Umancu sediul social în Lancram-Sebes, Județul Alba str. Veche, nr.18, cod fiscal 26911994;email:asociatiadcu@yahoo.com;telefon: 0358-566832;

Partener 1 : Asociatia Pro Factum Alba Iuliacu sediul social în IGHIU,nr.224,Județul Alba, , cod fiscal 27796680; email:office.profactum@yahoo.com;telefon:0742-398657;

Partener 2 : Asociatia pentru Tineret Fidelitascu sediul în Miercurea Ciuc, Județul Harghita, Strada Petofi Sandor nr. 38, codul fiscal 17027973;email:fidelitas_ro@yahoo.com;telefon:0266-312111;

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Cresterea ratei de ocupare si promovarea unei economii durabile, bazata pe inovare si egalitate de sanse, prin formare antreprenoriala pentru 360 de someri, persoane inactive si angajati cu domiciliul in regiunea Centru (judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu),dezvoltarea unui numar de 45 de intreprinderi cu profil nonagricol in zona urbana si crearea a minim 90 de locuri de munca.

OBIECTIVE SPECIFICE:

* Cresterea gradului de informare si constientizare asupra beneficiilor de a fi intreprinzator in vederea atragerii in activitatile proiectului a unui grup tinta de 360 de persoane din mediul urban si rural al regiunii Centru

* Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 360 persoane (someri, persoane inactive si angajati) din mediul urban si rural al regiunii Centru

* Stimularea initiativelor antreprenoriale prin organizarea concursului „Voi fi antreprenor!” si selectarea a 45 de planuri de afaceri, propuse spre finantare.

* Dezvoltarea eficienta si sustenabila a 45 de afaceri din regiunea Centru si cresterea ratei de ocupare prin crearea a 90 de locuri de munca.

VALOAREA TOTALA PROIECT:

10.690.226,76 LEI

GRUPUL TINTA – CATEGORII SI DIMENSIUNEA ACESTORA:

Grupul tinta al proiectului START UP SPRE VIITOR este format din 360persoane fizice, femei si barbati cu varsta peste 18 ani, cu domiciliul in mediul urban sau rural, in regiunea Centru,intr-unul din judetele Alba, Sibiu, Brasov,Covasna, Harghita si Mures, care intentioneaza sa isi infiinteze o afacere in ramura non agricola in mediul urban. Ca si categorii si dimensiunea acestora, grupul tinta este format din SOMERI si PERSOANE INACTIVE (inclusiv studenti) – 216 persoane, adica 60% din total GT si persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca, respectiv ANGAJATI (inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta) – 144 persoane, adica 40% din total GT. La nivel de grup tinta, cca. 150 de persoane vor fi femei. Structura si dimensiunea grupului tinta au fost stabilite in baza indicatorilor previzionati a fi realizati prin intermediul proiectului si a ANALIZEI DE NEVOI (atasata in pdf) realizata de catre solicitant si parteneri in perioada august – octombrie 2016 la nivelul regiunii Centru, pe un esantion de 467 de persoane din cele 6 judete ale regiunii (Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita si Mures), prin aplicarea de chestionare on line si fata in fata. Pentru respectarea principiilor nediscriminarii, al egalitatii de sanse si al egalitatii de gen, grupul tinta al proiectului va fi format persoane cu varste cuprinse intre 18 si 64 de ani (cu exceptia tinerilor NEETs), indiferent de categoria sociala, boala sau dizabilitate, de convingerile politice, nationalitate, rasa, religie, de orientare sexuala, etc.

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

A2. PUBLICITATE PROIECT

A3. CAMPANII DE INFORMARE SI SELECTARE GRUP TINTA

A4. FORMARE ANTREPRENORIALA

A5. SELECTARE PLANURI DE AFACERI

A6. STAGII DE PRACTICA

A7. INOVARE SOCIALA PENTRU VIITOR

A8. SERVICII PERSONALIZATE DE CONSILIERE SI ASISTARE ANTREPRENORIALA IN VEDEREA INFIINTARII DE INTREPRINDERI CU PROFIL NONAGRICOL

A9. MONITORIZAREA FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR FINANTATE

ACORDARE AJUTOR MINIMIS

Vor fi finantate un numar de 45 de afaceri-start-up.

În cadrul Etapei a 2-a, după semnarea Contractului de subvenție, cele 45 de firme nou înființate vor primi un sprijin financiar sub forma ajutorului de minimis, de 142.700,00 lei, (echivalentul a 32.006 Euro/plan de afaceri, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii august 2016 – 4,4585 lei/euro). Sprijinul financiar va fi acordat în 2 tranșe:

            – prima tranșă: maxim 75% din valoarea ajutorului de minimis 

            – tranșa a doua: se acordă după ce noul antreprenor, va face dovada că a realizat din          activitatea curentă, în 12 luni, venituri de minim 30% din valoarea tranșei inițiale.       

            În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa a doua nu se mai acordă.

 

 

CONFERINTA LANSARE PROIECT:

* In data de data de 23 februarie 2018, orele 11.00, la Hotel Cetate, str. Unirii, nr.3, Alba Iulia, județul Alba , a avut loc conferinta de lansare a proiectului;

* Evenimentul de lansare a proiectului a reunit peste 40 de reprezentanți ai unor agenți economici, ai instituțiilor publice locale și regionale, ai ONG-urilor, experți și reprezentanți ai beneficiarului și partenerilor din proiect. Cu acest prilej au fost diseminate activitățile proiectului, rezultatele scontate, rolul fiecărui partener, precum și experiența relevantă a acestora pentru implementarea proiectului în condiții optime.