Startup spre viitor


 

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți 

O.S 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu: START UP SPRE VIITOR

Numar proiect: POCU 82/3/7/105868