Comunicat de presa 09.09.2015


ue

Investeşte în oameni !

PROIECT cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Titlu : ARO – Acces Rapid la Ocupare

Contract: POSDRU 135/5.2/S/134193

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

  Data: 9 septembrie 2015

Inițiere în Limba Engleză prin proiectul „ARO – Acces Rapid la Ocupare“

 

Una dintre activitățile proiectului „ARO – Acces Rapid la Ocupare“ se concretizează în organizarea programelor de formare profesională. Proiectul este derulat de ACADEMIA ROMÂNĂ – Filiala Cluj-Napoca, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, SC RSC CONSULTING SRL, Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman, S.C. AFACOV CONSULTING GROUP S.R.L.

 

Servicii gratuite

Unul dintre cursurile organizate de experții Asociației Dezvoltarea Capitalului Uman este cel de „Comunicare în Limba Engleză“. Una dintre seriile programului de inițiere demarează în 9 septembrie 2015, în comuna Șibot, județul Alba. Participanții, în număr de 14, vor învăța noțiuni privind: utilizarea unui vocabular de bază în diverse situații; gramatică – morfologie și sintaxă; acuratețe orală (pronunție, intonație, fluență); capacitatea de a se antrena în conversații de nivel începător; abilitatea de redactare a unor texte și scrisori. Absolvenții vor primi certificate recunoscute în țară și străinătate.

Pe lângă programele de formare profesională, experții Asociației au asigurat, până acum, servicii de informare și consiliere profesională pentru 134 persoane; 61 au participat la ședințe de mediere; 33 și-au găsit un loc de muncă,  iar 85 au primit consiliere antreprenorială.

Proiectul „ARO – Acces Rapid la Ocupare“ se derulează în regiunile Centru și Nord-Vest, în  județele Alba,  Bihor, Bistriţa-Năsăud,  Braşov,  Cluj,  Harghita,  Maramureş,  Mureş,  Covasna, Sălaj,  Satu Mare și  Sibiu. Grupul țintă al proiectului este format din: persoane în căutarea unui loc de muncă, inactive și persoane ocupate în agricultura de subzistență, 800, în total. Proiectul are un buget total de 7.879.190 lei și este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, „Domeniul major de intervenţie: 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

 

   Informații suplimentare:

   Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman

   Alba Iulia, strada Regina Maria, nr. 2A

   Telefon:0358 566826;  Email:asociatiadcu@yahoo.com

   Persoană de contact: Radu Moldovan

Site: http://adcu.ro