Comunicat de presa 25.08.2015


antet_xx

Investeşte în oameni !

PROIECT cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Titlu : ARO – Acces Rapid la Ocupare

Contract: POSDRU 135/5.2/S/134193

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

   Data: 27 august 2015

 

Calificare în ocupația de „Lucrător în comerț“, prin proiectul „ARO – Acces Rapid la Ocupare“

 

 

Una dintre activitățile proiectului „ARO – Acces Rapid la Ocupare“ se materializează în organizarea programelor de formare profesională. Proiectul este derulat de ACADEMIA ROMÂNĂ – Filiala Cluj-Napoca, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, SC RSC CONSULTING SRL, Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman, S.C. AFACOV CONSULTING GROUP S.R.L.

 

Șanse în plus la angajare

 

Unul dintre programele de formare organizate prin proiect de experții Asociației Dezvoltarea Capitalului Uman în județul Alba este de „Lucrător în comerț“. Cea de-a doua serie a cursului a fost organizată în comuna Almașu Mare. Participanții au fost selectați de experții proiectului în urma unor sesiuni de informare și consiliere profesională, individuale și de grup, din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, inactive și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență. Pe parcursul orelor de teorie și practică, cursanții vor învăța: să comunice cu clienții; să ofere calitate si raspundere vis-a-vis de cerintele clientilor; să respecte normele de calitate; să sorteze, depoziteze și pregătească mărfurile; să aprovizioneze corespunzător spațiul de vânzare.Examenul de absolvire, organizat în 25 august 2015, a fost promovat de toți cei 15 participanți. Absolvenții vor primi certificate recunoscute în țară și în străinătate.

Tot prin proiectul amintit experții Asociației asigură în județul Alba, în următoarea perioadă, certificarea competențelor profesionale în ocupații cerute pe piața muncii. Certificatele de competență, acordate în baza evaluării a ceea ce candidatul este capabil să facă în condiții reale de muncă, sunt recunoscute la nivel național și în statele din Uniunea Europeană. Documentul se constituie ca o dovadă a capacității unei persoane de a activa într-o ocupație și pune în evidență competențele transferabile de la o ocupație la alta.

Proiectul „ARO – Acces Rapid la Ocupare“ se derulează în regiunile Centru și Nord-Vest, în județele Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Harghita, Maramureş, Mureş, Covasna, Sălaj, Satu Mare și Sibiu. Are un buget total de 7.879.190 lei, este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, „Domeniul major de intervenţie: 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

 

   Informații suplimentare:

   Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman

   Alba Iulia, strada Regina Maria, nr. 2A

   Telefon:0358 566826; Email:asociatiadcu@yahoo.com

   Persoană de contact: Radu Moldovan

Site: http://adcu.ro