Comunicat de presa 19.08.2015


antet_xx

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 5.2. Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă

Titlul proiectului: Bancomate de joburi in mediul rural

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/125431

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

    Data: 19 august 2015

 

 

Inițiere în Limba Engleză prin proiectul „Bancomate de joburi in mediul rural

 

Programul de formare profesională „Comunicare în Limba Engleză“ a fost organizat și susținut în comuna Săliștea, județul Alba, de experți ai Asociației Dezvoltarea Capitalului Uman, prin proiectul „Bancomate de joburi în mediul rural. Participanții au fost selectați din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, inactive și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din județul Alba.

Certificate recunoscute în țară și în străinătate

Pe parcursul orelor de teorie și practică, cursanții au învățat noțiuni privind: utilizarea unui vocabular de bază în diverse situații; gramatică – morfologie și sintaxă; acuratețe orală (pronunție, intonație, fluență); capacitatea de a se antrena în conversații de nivel începător; abilitatea de redactare a unor texte și scrisori. Examenul final a fost organizat în 12 august 2015 și a fost promovat de toți cei 15 participanți. Absolvenții primesc certificate recunoscute pe piața muncii, în plan național și european. Experții proiectului asigură în județul Alba și certificarea competențelor profesionale în ocupații cerute pe piața muncii. Paleta larga de meserii oferite spre certificare oferă beneficiarilor direcți ai proiectului șansa de a avea o calificare într-un timp mult mai scurt și de a-si găsi mai repede un loc de muncă.

 

Proiectul „Bancomate de joburi in mediul rural“ este derulat de ASOCIAȚIA INCEPTUS ROMÂNIA, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, SC RSC CONSULTING SRL, Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman, S.C. AFACOV CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt din județele Alba, Cluj, Mureş, Sibiu, Braşov, Covasna, Harghita, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Sălaj, Maramureş, Satu Mare. Proiectul, cu un buget total de 7.770.490 lei, este cofinanțat din Fondul Social European, prin ProgramulOperațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară: 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie: 5.2. Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă“.

 

Informații suplimentare:

   Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman

   Alba Iulia, strada Regina Maria, nr. 2A

   Telefon:0358 566826; Email:asociatiadcu@yahoo.com

   Persoană de contact: Moldovan Radu

Site: http://adcu.ro