Comunicat de presa 14.08.2015


ue

Investeşte în oameni !

PROIECT cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Titlu : ARO – Acces Rapid la Ocupare

Contract: POSDRU 135/5.2/S/134193

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

    Data: 14 august 2015

Proiectul „ARO – Acces Rapid la Ocupare“: curs gratuit de formare profesională în județul Alba

 

Una dintre activitățile proiectului „ARO – Acces Rapid la Ocupare“ se materializează în organizarea programelor de formare profesională. Proiectul este derulat de ACADEMIA ROMÂNĂ – Filiala Cluj-Napoca, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, SC RSC CONSULTING SRL, Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman, S.C. AFACOV CONSULTING GROUP S.R.L.

Șanse în plus la angajare

În perioada următoare, Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman va organiza un curs de „Competențe comune“, în județul Alba. Cursanții sunt selectați de experții Asociației, în urma unor sesiuni de informare și consiliere profesională, din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, inactive și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență. Tot prin proiectul amintit experții Asociației asigură în județul Alba, în următoarea perioadă, certificarea competențelor profesionale în ocupații din domeniul forestier. Certificatele de competență, acordate în baza evaluării a ceea ce candidatul este capabil să facă în condiții reale de muncă, sunt recunoscute la nivel național și în statele din Uniunea Europeană. Documentul se constituie ca o dovadă a capacității unei persoane de a activa într-o ocupație și pune în evidență competențele transferabile de la o ocupație la alta. Până acum, prin proiectul amintit au fost certificate competențele profesionale obținute în sistem nonformal pentru un număr de 74 de persoane din județul Alba.

 

Proiectul „ARO – Acces Rapid la Ocupare“ se derulează în regiunile Centru și Nord-Vest, în județele Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Harghita, Maramureş, Mureş, Covasna, Sălaj, Satu Mare și Sibiu. Are un buget total de 7.879.190 lei, este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, „Domeniul major de intervenţie: 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

 

   Informații suplimentare:

   Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman

   Alba Iulia, strada Regina Maria, nr. 2A

   Telefon:0358 566826; Email:asociatiadcu@yahoo.com

   Persoană de contact: Radu Moldovan

Site: http://adcu.ro