Comunicat de presa 23 aprilie


ue

Investeşte în oameni !

PROIECT cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Titlu : ARO – Acces Rapid la Ocupare

Contract: POSDRU 135/5.2/S/134193

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

                                                             Data: 23 aprilie 2015

Curs de calificare de „Lucrător în comerț“, prin proiectul „ARO – Acces Rapid la Ocupare“

 

Una dintre activitățile proiectului „ARO – Acces Rapid la Ocupare“ se materializează în organizarea programelor de formare profesională. Proiectul este derulat de ACADEMIA ROMÂNĂ – Filiala Cluj-Napoca, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, SC RSC CONSULTING SRL, Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman, S.C. AFACOV CONSULTING GROUP S.R.L.

 

Șanse în plus pe piața muncii

 

În perioada următoare, prin proiectul amintit, va demara seria a II-a a programului de calificare în ocupația de „Lucrător în comerț“, cu o durată de 360 de ore, în localitatea Almașu Mare, județul Alba. Cursanții aparțin grupului țintă și provin din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, inactive și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență. Participanții au fost selectați de experții proiectului în urma unor sesiuni de informare și consiliere profesională, individuale și de grup. Pe parcursul orelor de teorie și practică, cursanții vor învăța: să comunice cu clienții; să ofere calitate si raspundere vis-a-vis de cerintele clientilor; să respecte normele de calitate; să sorteze, depoziteze și pregătească mărfurile; să aprovizioneze corespunzător spațiul de vânzare.

 

Experții proiectului asigură, în următoarea perioadă, și certificarea competențelor profesionale în ocupația de „Ospătar“, în localitatea Vințu de Jos, județul Alba. Certificatele de competență, acordate în baza evaluării a ceea ce candidatul este capabil să facă în condiții reale de muncă, sunt recunoscute la nivel național și în statele din Uniunea Europeană. Documentul se constituie ca o dovadă a capacității unei persoane de a activa într-o ocupație și pune în evidență competențele transferabile de la o ocupație la alta. Putem spune că obținerea unui astfel de certificat mărește șansele de angajare și de dezvoltare a carierei profesionale.

 

Proiectul „ARO – Acces Rapid la Ocupare“ se derulează în regiunile Centru și Nord-Vest, în județele Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Harghita, Maramureş, Mureş, Covasna, Sălaj, Satu Mare și Sibiu. A demarat în data de 1 aprilie 2014 și are un buget total de 7.879.190 lei. Este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, „Domeniul major de intervenţie: 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

 

   Informații suplimentare:

   Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman

   Alba Iulia, strada Regina Maria, nr. 2A

   Telefon:0358 566826; Email:asociatiadcu@yahoo.com

   Persoană de contact: Radu Moldovan

Site: http://adcu.ro