Comunicat de presa 2 aprilie


ue

Investeşte în oameni !

PROIECT cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă

Titlu : ARO – Acces Rapid la Ocupare

Contract: POSDRU 135/5.2/S/134193

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

                                                             Data: 2 aprilie 2015

Certificare de competențe profesionale pentru persoane în căutarea unui loc de muncă, inactive și ocupate în agricultura de subzistență din județul Alba

 

Serviciile de evaluare și certificare a competențelor profesionale sunt asigurate gratuit prin proiectul „ARO – Acces Rapid la Ocupare“, derulat de ACADEMIA ROMÂNĂ – Filiala Cluj-Napoca, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, SC RSC CONSULTING SRL, Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman, S.C. AFACOV CONSULTING GROUP S.R.L.

 

Certificatele de competență, recunoscute în țară și în statele UE

 

Prin evaluarea competențelor profesionale se urmărește îndeplinirea de către candidat a fiecărei componente practice presupuse de activitatea sa la nivelul de calitate cerut în standardul occupational, precum și cunoașterea noțiunilor teoretice necesare practicării ocupației/calificării alese.

 

În județul Alba, experții Asociației Dezvoltarea Capitalului Uman asigură certificarea competențelor profesionale în următoarele ocupații: dulgher- tâmplar –parchetar;   mașinist la mașini pentru terasamente; zugrav- tapetar-ipsosar-vopsitor; operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri (drujbist), instalator instalașii tehnico – sanitare și de gaze, mecanic auto, ospătar (chelener)- vânzător în unități de alimentație; barman; brutar; cofetar –patisier, lucrător în comerț, administrator în pensiune turistică; cameristă; operator introducere, validare și prelucrare date; tranșator; montator pereți și plafoane din gips carton; gaterist la tăiat bușteni; lucrător pensiune tursistică; îngrijitor bătrâni la domiciliu; asistent personal profesionist. Până acum, au fost certificați 80 de beneficiari direcți ai proiectului din județul Alba, ce provin din rândurile persoanelor în căutarea unui loc de muncă, inactive și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență.

 

Certificatele de competență, acordate în baza evaluării a ceea ce candidatul este capabil să facă în condiții reale de muncă, sunt recunoscute la nivel național și în statele din Uniunea Europeană. Documentul se constituie ca o dovadă a capacității unei persoane de a activa într-o ocupație și pune în evidență competențele transferabile de la o ocupație la alta. Putem spune că obținerea unui astfel de certificat mărește șansele de angajare și de dezvoltare a carierei profesionale.

 

În următoarea perioadă, experții Asociației Dezvoltarea Capitalului Uman vor asigura în Alba certificarea competențelor profesionale în ocupațiile: îngrijitoare bătrâni la domiciliu“, „mașinist la mașini pentru terasamente“, „ospătar“. Tot prin proiectul menționat se va organiza, în regim de gratuitate, cursul „Lucrător în comerț“.

Proiectul „ARO – Acces Rapid la Ocupare“ se derulează în regiunile Centru și Nord-Vest, în județele Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Harghita, Maramureş, Mureş, Covasna, Sălaj, Satu Mare și Sibiu. A demarat în data de 1 aprilie 2014, are o perioadă de implementare de 18 luni şi un buget total de 7.879.190 lei. Este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, „Domeniul major de intervenţie: 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

 

   Informații suplimentare:

   Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman

   Alba Iulia, strada Regina Maria, nr. 2A

   Telefon:0358 566826; Email:asociatiadcu@yahoo.com

   Persoană de contact: Radu Moldovan

Site: http://adcu.ro