Comunicat de presa 13 martie


ueInvesteşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 5.2. Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă

Titlul proiectului: Bancomate de joburi in mediul rural

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/125431

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 13 martie 2015

 

Cursuri gratuite și certificări de competențe pentru persoane în căutarea unui loc de muncă, inactive și ocupate în agricultura de subzistență din județul Alba

 

 

Serviciile sunt asigurate gratuit prin proiectulBancomate de joburi in mediul rural“, derulat de ASOCIAȚIA INCEPTUS ROMÂNIA, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, SC RSC CONSULTING SRL, Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman, S.C. AFACOV CONSULTING GROUP S.R.L.

Experții proiectului furnizează gratuit servicii de informare, consiliere şi orientare privind cariera, de formare profesională, de mediere în vederea creșterii ratei de ocupare, dar și sprijin pentru inițierea unei afaceri. Grupul țintă al proiectului este format din: persoane în căutarea unui loc de muncă, inactive și persoane ocupate în agricultura de subzistență, 800, în total.

 

Șanse în plus pe piața muncii

 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt din județele Alba, Cluj, Mureş, Sibiu, Braşov, Covasna, Harghita, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Sălaj, Maramureş, Satu Mare. În județul Alba sunt organizate două programe de formare profesională: „Lucrător în comerț“(calificare) și „Comunicare în Limba engleză(inițiere).

Experții Asociației Dezvoltarea Capitalului Uman asigură în județul Alba certificarea competențelor profesionale în următoarele ocupații: dulgher-tâmplar parchetar; mașinist la mașini pentru terasamente; zugrav tapetar ipsosar vopsitor; operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri (drujbist); instalator instalații tehnico – sanitare și de gaze; mecanic auto; ospătar (chelener) vânzător în unități de alimentație; barman; brutar; cofetar-patisier; lucrător în comerț; administrator în pensiune turistică; cameristă; operator introducere, validare și prelucrare date; tranșator; montator pereți și plafoane din gips carton; gaterist la tăiat bușteni; lucrător pensiune tursistică; îngrijitor bătrâni la domiciliu; asistent personal profesionist. Paleta larga de meserii oferite spre certificare oferă beneficiarilor direcți ai proiectului șansa de a avea o calificare într-un timp mult mai scurt și de a-si găsi mai repede un loc de muncă.

Proiectul Bancomate de joburi in mediul rural“ se derulează în regiunile Centru și Nord-Vest. A demarat în data de 1 aprilie 2014, are o perioadă de implementare de 18 luni şi un buget total de 7.770.490 lei. Este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară: 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie: 5.2. Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă

 

 

   Informații suplimentare:

   Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman

   Alba Iulia, strada Regina Maria, nr. 2A

   Telefon:0358 566826; Email:asociatiadcu@yahoo.com

   Persoană de contact: Moldovan Radu

Site: http://adcu.ro