Anunt achizitii servicii de publicitate, servicii de producție si difuzare spoturi audio, spot video și bannere online


 

 

ue

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 5.2. Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă

Titlul proiectului: RURAL FORCE – FORmare, CErtificare – Sanse in plus la angajare!

Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/128962

 

Nr. 148/07.04.2015

 

Anunț/Solicitare ofertă de preț

 

Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman, Alba Iulia, str.Regina Maria, nr.2, județul Alba, Partener în cadrul proiectului „RURAL FORCE – FORmare, CErtificare – Șanse in plus la angajare!“, Contract nr. POSDRU/135/5.2/S/128962, intenționează să atribuie un contract de achiziție de campanie de publicitate-servicii de producție și difuzare spoturi audio, spot video și bannere online.

 

 

  1. Obiectul achiziţiei

Servicii de campanie de publicitate-servicii de creație, producție și difuzare spoturi radio, spot video și bannere online, în cadrul proiectului “RURAL FORCE – FORmare, CErtificare – Sanse in plus la angajare !”(nr.contract POSDRU/135/5.2/S/128962)

 

  1. Caracteristici tehnice specifice*:

 

 

Nr. crt. Denumirea serviciului Caracteristici Cantitate/UM
1. Creație și producție spoturi radio Se va asigura text, voce și montaj audio; fiecare va avea durata de un minut. 2 Bucăți
2. Servicii de difuzare spoturi radio Radio-difuzorul trebuie să aibă acoperire în județul Alba; spotul va fi difuzat în cadrul buletinilor/emisiunilor informative, între orele 06.00-10.00, respectiv 18.00-22.00. 120 Difuzări
3. Servicii de creație și producție spot video Se va asigura text, imagine, sunet, montaj audio-video 1 Bucată
4. Servicii de difuzare spot video Postul de Televiziune trebuie să aibă acoperire în județul Alba; spotul va fi difuzat în cadrul emisiunilor informative(jurnale de știri/emisiuni), de luni-vineri, între orele 18.00-23.00. 45 Difuzări
5. Servicii de producție bannere online Dimensiunile optime ale bannerelor online: 650X240 pixeli/900X320 pixeli, fiecare de 300 dpi. Variantele vor fi adaptate la specificul fiecărei pagini gazdă; fiecare va avea link activ către:http://www.fonduri-ue.ro/posdru  2 Bucăți
6. Servicii de postare bannere online Campania se va derula concomitent pe 4 site-uri de știri din județul Alba; Bannerele vor fi amplasate pe pagina principală a site-urilor și vor rămâne „în prim plan“ și la navigarea pe alte secțiuni ale site-urilor(ex. Actualitate, Economic, Social, Fonduri europene,Sport etc.)  Postare pe 4 site-uri de știri, timp de 3 luni

 

*Prezentul Anunț/Solicitare ofertă de preț este însoțit de Caracteristicile tehnice pentru fiecare serviciu de producție și difuzare spoturi audio și video, respectiv bannere online.

 

Note:

  1. Cu ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători se va încheia un contract/contracte de achiziție;
  2. Termen de producție spoturi radio: 5 zile calendaristice de la data la care Beneficiarul își va da acordul scris asupra textelor finale/fundalurilor muzicale ce vor fi citite de voiceover și înregistrate;
  3. Termen de difuzare spoturi radio: 3 zile calendaristice de la data la care Beneficiarul va da Comandă fermă în scris;
  4. Termen de producție spot video: în termen de 3(trei) zile calendaristice de la data încheierii contractului, ofertantul câștigător va prezenta două propuneri scrise de creație detaliate de realizare a spotului video; după alte 14(zece) zile calendaristice de la data avizării propunerii de creație finală, ofertantul câștigător va realiza spotul video propriu-zis;
  5. Termen de difuzare spot video: 3 zile calendaristice de la data la care Beneficiarul va da Comandă fermă în scris.
  6. Termen de producție bannere online: 5 zile calendaristice de la data la care Beneficiarul își va da acordul scris pentru conținutul bannerelor online: dimensiuni, text și grafică;
  7. Termen de postare/difuzare bannere online: 3 zile de la data la care Beneficiarul va da Comandă fermă în scris;

 

Date despre procedură:

-Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: achiziţie directă

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut

Notă: prețul contractului de achiziție rămâne neschimbat pe toată durata(aprilie-septembrie 2015)

Date despre oferte:

-Limba de redactare a ofertelor: Limba română;

-Prețul ofertelor va fi exprimat în Lei, fără TVA;

-Ofertele trebuie să fie atât pentru serviciile de producție spoturi audio, spot video, bannere online, dar și pentru difuzare spoturi/postare bannere online;

-Ofertanții vor preciza postul de radio, postul TV și site-urile de știri pe care vor fi difuzate/postate;

-Data limită pentru depunerea ofertei: 15.04.2015;

-La oferta de bază nu se acceptă oferte alternative.

 

Transmiterea ofertei: Oferta poate fi transmisă postal, la adresa Asociatiei Dezvoltarea Capitalului Uman: Alba Iulia, Strada Regina Maria, Nr.2A, județul Alba, telefon/fax 0358-566826; electronic, pe adresa de email: asociatiadcu@yahoo.com

Detalii suplimentare pot fi obținute telefonic sau în scris. Persoană de contact: Aurel Suciu

 

Reprezentant legal,

Președinte Suciu Aurel

Descarca anuntul